In de online lezing spreken we van de herroeping. Die herroeping kun je opnemen in een vlog en publiceren op internet (openbaar toegankelijk) en/of de tekst gebruiken in de brieven waarmee je naar de overheid communiceert.

De vlogtekst is in dit tekstbestand te vinden: Officiële herroeping – vlogtekst – pagina herroeping vrijekees.nl (de OpenDocument versie) en hier in de word versie.