Dit is deel III van het drieluik dat we voor DLM Plus mogen schrijven (hier vind je deel I en deel II). Het is opvallend dat het thema vrijheid, waar dit drieluik over gaat, als een rode draad door de afgelopen 7 jaren loopt. We signaleerden destijds al dat vrijheid één van de belangrijkste waarden voor de mens is. We nemen jullie mee in een klein stukje geschiedenis en uiteindelijk naar wat je zelf kunt doen om vrij van het systeem te zijn.

De tekst op DLMplus.nl:

Dit is deel III van het drieluik dat we voor DLMplus mogen schrijven (hier vind je deel I en II). Wat opvallend is, is dat het thema vrijheid, waar dit drieluik over gaat, als een rode draad door de afgelopen 7 jaren loopt. We signaleerden destijds al dat vrijheid één van de belangrijkste waarden voor de mens is. We nemen jullie mee in een klein stukje geschiedenis en uiteindelijk naar wat je zelf kunt doen om vrij van het systeem te zijn.

In 2015 zijn we begonnen met Handjecontantje.org. Doel was om het contante geld te behouden. Er was en is namelijk een duidelijke beweging gaande waarbij mensen steeds meer en makkelijker pinnen en contactloos betalen. Door Corona is dat alleen nog maar toegenomen.

Waar men zich niet of nauwelijks van bewust is, is dat contant geld alles te maken heeft met privacy en vrijheid. We hebben hier ook een korte docu over gemaakt: “Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid.”

In 2016 hebben we symposia georganiseerd met sprekers als Ad Broere, Anthony Migchels, Pieter Stuurman en Dirk Bauwens. De thema’s van die symposia hadden alles te maken met vrijheid en het systeem waarin we lijken vast te zitten. Nu, in 2022, geven we lezingen en cursussen over vrijheid. Wat is vrijheid en wat maakt dat we ons niet vrij voelen? Welke rol heeft de overheid daarin?

Zoals je in deel I en II gelezen hebt, heeft dat alles te maken met de creatie van de natuurlijk persoon. En het geloof dat mensen denken dat zij die natuurlijk persoon zijn.

Geloof en fictie

Geloof speelt een belangrijke rol in dit geheel. Onze definitie van geloof is: denken te weten zonder het zelf goed onderzocht te hebben. We zijn de afgelopen decennia flink geconditioneerd om te geloven dat de overheid het beste met ons voor heeft en we geloven vaak ook dat we het zelf niet kunnen. Dat er iemand anders nodig is om dingen te regelen.

Doordat wij denken dat wij die natuurlijk persoon zijn – die door de overheid is gecreëerd – heeft de overheid macht over ons. Immers, de natuurlijk persoon is eigendom van de overheid. We schrijven het hier heel simpel op, maar onze ervaring is dat het in werkelijkheid een hersenkraker is. Waar je je elke keer van bewust moet zijn, is in welke rol je iets doet. Doe je dat als mens in relatie met een ander mens of als natuurlijk persoon in relatie tot een andere fictie? Een natuurlijk persoon is immers niets meer of minder dan een fictie. Het bewustzijn dat je een (vrij) mens bent en een natuurlijk persoon hebt is een hele belangrijke. Dat is namelijk elke keer jouw uitgangspositie. Stel jezelf elke keer de vraag: doe ik dit vanuit de positie als mens of vanuit de positie van natuurlijk persoon?

Een andere belangrijke vraag is: Wat wil ik hiermee? Daarmee bedoelen we: wil je helemaal uit het systeem, of wil je toch je natuurlijk persoon blijven gebruiken, wil je een zorgverzekering etc. Het heeft namelijk nogal wat consequenties als je de keus maakt om helemaal vrij te zijn. Vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid. Als je besluit om onafhankelijk en vrij te willen zijn, moet je je zaken zelf gaan regelen. Dan kun je niet meer aankloppen voor toeslagen, uitkeringen etc. Dat is niet erg, maar erg onhandig als je bijv. in een uitkeringssituatie zit. Wees je elke keer goed bewust van de gevolgen van de keuze die je maakt. Wat voelt goed voor jou op dat moment en kun je de gevolgen ervan overzien?

Alles hoeft ook niet in één keer. Je kunt ook per keer een kleine stap zetten. Weet alleen wat je doet en waarom je het doet.

Het hele proces van vrijheid in relatie tot de overheid kost veel tijd en energie. Er moeten veel brieven geschreven worden en er moet ook elke keer weer op een brief gereageerd worden. De overheid heeft alle tijd en een lange adem.

Ook de manier van communiceren is van belang. Als je een boze brief stuurt, krijg je eenzelfde reactie terug. Onze ervaring is dat als je een brief schrijft met in gedachten dat je deze brief aan een ander mens schrijft, op een respectvolle manier, dat de brief dan een stuk beter ontvangen wordt en degene aan de andere kant meer geneigd is om iets voor jou te doen. Met boosheid sla je alleen maar de deur dicht. En soms is het dan zo dat je eerst even een paar dagen moet afkoelen om op de juiste manier de brief te kunnen schrijven.

De relatie tussen vrijheid, verantwoordelijkheid, en veiligheid

Een belangrijke waarde voor veel mensen is veiligheid. Maar veiligheid en vrijheid is een lastige combinatie. Het staat bijna lijnrecht tegenover elkaar. Veiligheid nodig hebben komt voort uit de gedachte het zelf niet te kunnen. Dat is een conditionering die velen van ons al heel lang met zich meedragen. Deze conditionering zorgt er ook voor dat we manipuleerbaar zijn. De behoefte aan veiligheid wordt groter naarmate de angst toeneemt. Met de chaos waar we nu in zitten wordt de angst flink aangewakkerd. Angst vernauwt het bewustzijn, waardoor mensen keuzes maken zonder goed na te denken over de gevolgen van die keuze. En daardoor is het weer mogelijk dat een externe partij, zoals de overheid, meer macht krijgt. Het is een vicieuze cirkel waar we dan in zitten.

piramide van Maslow – veiligheid als basisbehoefte

Een real life game waarin we zelf de keuze moeten maken of we het spel blijven spelen of dat we eruit stappen, niet meer meedoen. Het vraagt eigenaarschap.

De definitie van eigenaarschap: “Nu volledige verantwoordelijkheid nemen voor alles wat jij voelt en doet.” Je hebt altijd een keuze, maar die begint wel met het omarmen van de feiten.

Eerst eigenaarschap nemen en dan verantwoordelijkheid nemen voor wat er is, wat je voelt en wat je doet. (Edwin Selij)

Wees je ervan bewust dat het een heel proces is. Dat proces loop je niet in één dag. Dat vraagt tijd en is in die tijd ook aan verandering onderhevig. Jij verandert namelijk door dat proces en dat zorgt voor nieuwe inzichten en andere keuzes. En dat is helemaal oké.

Dit proces is niet alleen een extern proces, maar vooral ook een intern proces.

Welke keuze je ook maakt, wat je ook doet, zorg altijd dat het voor jou goed voelt. Er is geen goed of fout in wat je doet, jij bepaalt en als het niet goed voelt, maak je een andere keuze.

Wij schrijven de brieven “buiten-juridisch”. Waarom? Omdat zodra we wetsartikelen of -teksten als argument gebruiken, we onmiddellijk in het systeem zitten. We handelen dan namelijk als natuurlijk persoon, dus in de rol van eigendom van de staat. En dat willen we nou juist niet. Dat vergt wel enige studie en oefening, maar dat lukt steeds beter.

Chaos en de zin daarvan

We kijken op dit moment naar een wereld die in chaos is. Die chaos is zo groot dat het bijna niet te bevatten is. En die chaos is gecreëerd. Dat is een stellige uitspraak, maar we leggen ‘m graag uit. Tot voor een paar jaar geleden was bijna iedereen nog redelijk happy en zich niet bewust van hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. De chaos die we nu zien en meemaken zorgt er in een rap tempo voor dat mensen”wakker” schrikken. De chaos maakt heel duidelijk zichtbaar waar we in zitten. En die chaos zorgt er ook voor dat we eruit willen. De chaos is nodig om mensen in beweging te krijgen. Hoe groter de chaos, hoe meer de noodzaak gevoeld wordt om iets te doen. Dat is niet perse leuk. We zien veel mensen die in de problemen komen en die geen idee hebben wat te doen. Deze creatie van chaos zorgt voor een groot aantal mensen voor nog meer afhankelijkheid van de overheid. Schijnbaar doet de overheid van alles om mensen tegemoet te komen in de vorm van toeslagen, overnemen energiecontract, belastingverlaging etc. We zien ook dat er door een aantal bedrijven flink winst wordt gemaakt. Het heeft alles te maken met machtspositie, macht en geld. Hoe bizar is het dat we in Groningen een flinke hoeveelheid gas hebben, dat gas voor veel geld verkopen aan het buitenland en we er vervolgens zelf de hoofdprijs voor betalen?

Of door een machtsspel als de oorlog de bevolking letterlijk opofferen en in de kou laten zitten?

Wat kun je zelf doen

Tot slot, wat kun je zelf al doen waarbij je de gevolgen van jouw handelen nog goed kunt overzien:

  1. zoveel mogelijk contant betalen
  2. slimme meter uit laten zetten, weigeren of verwijderen
  3. informeer jezelf zo goed mogelijk door te lezen, documentaires te kijken, lezingen bij te wonen etc.
  4. beveilig je internetverbinding met een VPN op je pc
  5. lokaal boodschappen doen bij de kleine ondernemers of op de markt
  6. voel elke keer als je iets doet of het goed voelt voor jou
  7. bouw een netwerk op van mensen waarmee je hierover kunt praten
  8. schrijf brieven aan instanties waarin je vragen stelt

We hebben veel te vertellen en willen dat ook graag doen. Echter, het is teveel om dat allemaal in een artikel te proppen. Dan zou het een heel boekwerk worden. Dat boek gaat er zoals het nu lijkt binnenkort ook komen. Houd daarvoor de website vrijekees.nl in de gaten.

Ook geven we lezingen en cursussen over dit onderwerp en aanverwante onderwerpen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@vrijekees.nl of stuur een berichtje naar @vrijekees op Telegram.

Het schrijven van buiten-juridische brieven is een vak apart en vereist de nodige aandacht en deskundigheid. Ook daar helpen we graag bij.

Natuurlijk persoon als truc om macht uit te oefenen (deel 3): wat kun je zelf doen?