Vraag jij jezelf wel eens af: “Hoe is het mogelijk dat er een entiteit is die mij kan dwingen iets te doen, te laten of te dulden, zonder dat we dat ooit afgesproken hebben?”

Of: “Wie heeft voor mij bepaald dat ik een autoriteit nodig heb, alsof ik zelf niet in staat zou zijn om te bepalen wat goed voor me is?”

Door het verschil te begrijpen tussen de mens, de wérkelijkheid (van vlees en bloed, bezield en begeesterd), en de door de overheid gecreëerde zgn. ‘natuurlijk persoon’, een fíctie, ontstaat de mogelijkheid om jezelf te bevrijden uit een schijnwereld van dode entiteiten en fictieve autoriteiten.

Er wordt veel gesproken over autonoom of soeverein zijn de laatste tijd. Veelal vanuit het idee je te willen bevrijden uit deze samenleving. De vraag is: kán dat wel? Waar het werkelijk om gaat is dat er een bewustwordingsproces op gang komt over hoe de overheid zich macht toe-eigent over jou. Dit door een fictief beeld te creëren over wie jij bent, ze noemen dat ‘de natuurlijk persoon’, welke ontstaat bij de geboorte aangifte. Vanuit dat bewust gecreëerde misverstand wordt jij, de mens van vlees en bloed, aangestuurd om van alles te doen wat jij wellicht helemaal niet wilt.

Kees en Miranda leggen op heel overzichtelijke wijze uit hoe dit misverstand in elkaar steekt. Tevens leggen ze uit hoe je je hier stap voor stap aan zou kunnen onttrekken. Ieder mens bepaalt zelf, vanuit zijn eigen vrije wil en positie, hoe ver hij of zij hierin wil gaan. Maar bewustwording van het gecreëerde misverstand is de allereerste en belangrijkste stap!

Praktische gegevens:
Locatie: Gageldijk 192, Utrecht, (Boven VRC Opleiding).
Datum: Donderdag 25 mei.

Tijd: inloop 19.00 / aanvang lezing 19.30.
Bijdrage: 15 euro p.p. contant te voldoen, incl koffie/thee. Drankjes kunnen op eigen kosten aangeschaft worden.

Aanmelden: Dit kan door een mail te sturen naar: info@vrijekees.nl .. In de Onderwerpregel graag vermelden: ‘Aanmelding Lezing Maarssen/Utrecht 25 mei’.

Wij ontmoeten u graag op 25 mei!

kleren van de keizer
Tekening door Cor van der Horst