Wat is een systeem?

Een systeem is een systeem en dat systeem functioneert net zolang totdat er een onderdeel hapert en het systeem vastloopt. Alles is een systeem. Een lijf, een gezin, een auto, een land en zelfs de wereld zoals we die nu ingericht hebben is een systeem. En we zijn allemaal onderdeel van het systeem. We zijn zelfs mede creators van dat systeem.
In een opstelling een paar jaar geleden werd heel duidelijk zichtbaar dat een systeem op zich neutraal is en dat het alleen maar waarde krijgt als wij er zelf iets mee doen. Ik hoor veel mensen zeggen: “Het systeem deugt niet, het zou anders moeten.” En ja, dat klopt. Maar daar hebben we zelf wel iets in te doen.

Om het even inzichtelijker te maken: je lijf is een systeem dat bestaat uit heel veel onderdelen. Op het moment dat 1 van die onderdelen in jouw lijf hapert, tot stilstand komt, een andere kant op beweegt, etc., dan is het uit balans en functioneert jouw lijf op een andere manier dan voorheen.

Bij familieopstellingen zie je dat ook heel mooi uitgebeeld. Als in een gezin de gezinsleden een andere plek innemen dan oorspronkelijk bedoeld is, krijg je gedoe. Het gebeurt regelmatig dat een kind de plek van de vader of de moeder inneemt omdat vader of moeder dat zelf niet zo goed kan. Om het familiesysteem dan toch zo goed mogelijk in stand te houden vindt er een verschuiving plaats, vaak onbewust, waardoor het kind op de plek van de ouders terechtkomt. Dat gaat een tijdje goed waardoor het gezin kan functioneren, maar vroeg of laat komt er een punt dat het vastloopt. Dat er ‘gedoe’ ontstaat omdat de onderdelen van het systeem op de verkeerde plek zitten.

Wie geeft dat systeem vorm en inhoud?

Bovenstaande voorbeelden geven in het klein weer zoals een systeem werkt. Maar ook in het groot zie je het momenteel heel goed. Momenteel bevinden we ons in een tijd waarin veel mensen onrust, onvrede, armoede en zelfs rouw ervaren.

En we willen heel graag dat dat verandert. Als we ons realiseren dat we in een systeem zitten waar we allemaal deel van uitmaken en dat we dat met elkaar gecreëerd hebben, zou er dan ook een manier zijn om iets anders te creëren? Heel veel mensen zeggen het anders te willen, maar doen nog steeds wat ze altijd deden. En als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus zul je iets anders moeten doen. just be free

Maar hoe dan?

Hoe vervelend ook, het begint met bewustzijn. Het bewustzijn dat we in een samenleving willen leven in plaats van in een maatschappij. Dat houdt in dat er keuzes gemaakt dienen te worden. En voor die keuzes heb je verantwoordelijkheid oftewel eigenaarschap te nemen.
Het begint met voor jezelf de keuze te maken of je een verandering wilt of dat het helemaal oké is zoals het nu is. En weet ook dat jij op elk moment een andere keuze kunt maken.

“Wie ben ik?”

Als je je realiseert dat je een mens bent, een grote creatiekracht hebt en dat je dat kunt inzetten om voor jezelf een begin met de verandering te maken en dat steeds meer mensen dat gaan doen, hoe zou de wereld er dan uitzien? Hoe willen we dat het eruit ziet?

Wetende dat we iets anders willen dan zoals het nu is?

Keuze

Met vrijekees hebben we een keuze gemaakt. We hebben de keuze gemaakt dat we mens zijn, een vrije, krachtige mens met een enorme creatiekracht. En dat we willen leven in een samenleving waarin mensen in vrijheid hun levensenergie en creatiekracht leven. Dat kunnen we niet alléén. Dat hebben we in verbinding, met het liefst zo veel mogelijk mensen, samen te doen.

Hoe meer mensen zich dit realiseren, hoe groter en sneller de verandering is. Maak jij deel uit van deze verandering?

Volg ons op telegram, de website vrijekees.nl en kijk – vanaf maandagavond – vooral ter inspiratie de online lezing.

Miranda