De kleren van de keizer – hoe neem je je vrijheid in eigenaarschap

Deze online lezing is een resultaat van de vraag: “Hoe is het mogelijk dat iemand iets over mij te zeggen heeft zonder dat ik dat afgesproken heb?”

Tijdens deze zoektocht kwam ik erachter dat ik altijd al een vrij mens geweest ben, zonder mij daarvan bewust te zijn (geweest). In die zoektocht kwam ik er ook achter hoe de hypnose werkt waardoor ik dácht een externe autoriteit boven me te hebben en dat ik daarnaar had te luisteren. Ik kwam er ook achter hoe diep dat in mijn systeem zat, en voor een deel nog steeds zit. Dat heeft alles met conditionering en programmering te maken. Door dit besef werd ik me ervan bewust dat ik me hier los van heb te maken: ik ben mijn eigen en enige autoriteit. Dat is mijn keuze, die keuze heeft consequenties en daar neem ik verantwoordelijkheid voor. In het kort: eigenaarschap van dit proces, mijn vrijheid, mijn leven.

We zijn gaan uitzoeken hoe we onze vrijheid weer in eigendom kunnen nemen. Voor onszelf hebben we dat inmiddels glashelder én weten we dat het werkt. Deze kennis willen we graag met jullie delen. Want we willen allemaal vrij zijn, toch? En in een wereld leven waarin mensen in vrijheid hun levensenergie en creatiekracht (kunnen) leven.Zoals we in de lezing zeggen, leven we op dit moment in een wereld waarin psychopathie voor een belangrijk deel de inrichting van de maatschappij bepaalt. Maar wij geven dat zelf mede vorm omdat we meedoen in dat systeem. De “call to action” is dat jij voor een andere inrichting kunt kiezen en dat wij die met z’n allen, samen, kunnen realiseren. Want de huidige inrichting van de wereld hebben we ook samen gerealiseerd, gecreëerd.

kleren van de keizer
Tekening door Cor van der Horst

Het enige dat we hoeven te doen is een andere keuze maken.

Met vrijekees hebben we een methode waarmee je een goede, bewuste keuze kunt maken. Waar jij je goed bij voelt, die bij je past en die je zelf kunt uitvoeren.
Deze methode baseert op een combinatie van bewustzijn, kennis en ervaring. Integere communicatie van de ene mens naar de andere mens is hierin de rode draad.

Dit is de lezing waar de “basiskennis” in is opgenomen. Ben je enthousiast en wil je graag meer weten of meer doen: we geven live en online lezingen, cursussen, individuele begeleiding op maat. Wij begeleiden jou in jouw proces opdat jij het beste resultaat behaalt.

De link naar de online lezing: https://www.bitchute.com/video/EPcwu0AjTo9C/

Heb je feedback op “De kleren van de keizer”?  Alle feedback is welkom.
Hoe:
– info@vrijekees.nl
– contactformulier op https://vrijekees.nl

Interview ElPaso 24-03-2023

Eind maart was vrijekees voor een podcast, een lezing en een cursus in Limburg. We hadden de eer om de eerste gasten in de ElPaso studio te zijn waar ons door Gaby hele mooie vragen gesteld zijn.

Het was een heel fijn gesprek waarin alle ruimte was om ons gedachtegoed over de bühne te brengen.
Het resultaat van dit mooie gesprek vind je hier:

 

Vlog met de herroeping

Lieve mens: je bent vrij. Dat ben je altijd geweest en dat zul je altijd zijn

Toch geloven veel mensen dat er een autoriteit is – buiten henzelf – die iets over ze te zeggen heeft. Ze zitten als het ware in een hypnose doordat ze geloven het niet zelf te kunnen.

Hoe werkt het dan, dat iets of iemand, iets over ‘jou’ te zeggen heeft? Bijvoorbeeld de overheid die ‘jou’ kan dwingen om iets te doen, te laten of te dulden wat jij niet wil. Hoe zit dat precies in elkaar?

In deze vlog laat ik zien hoe dat in elkaar zit: de overheid heeft de koppeling gemaakt tussen de mens en de ‘natuurlijk persoon’.

Het enige wat we hebben te doen is in ons mens-zijn te stappen, en de instemming met het ‘vermoeden’ van de wetgever dat wij als mens de ‘natuurlijke persoon’ zijn, te herroepen – inclusief alle ‘rechtsgevolgen’ daarvan.

De link naar de vlog: https://www.bitchute.com/video/iZzeKRBWjap6/

 

De transcriptie van de vlog (tekst iets aangepast n.a.v. nieuwe ideeën over de presentatie).

Er treden steeds meer corona wetten in werking: QR paspoorten, avondklok, lockdowns etc.
Dat raakt enorm aan vrijheid – aan mijn vrijheid. En vrijheid is één van mijn belangrijkste waarden.
Daarom ben ik al een aantal jaar op zoek naar het antwoord op de vraag: “Als wij allemaal geschapen zijn naar de gelijkenis van God, en we dus allemaal gelijk zijn: hoe kan het, dat iemand anders iets over mij te zeggen heeft, zonder dat we dat hebben afgesproken?”
Ik heb de vraag ook anders gesteld/positief geformuleerd: “Hoe kan ik mezelf bevrijden van iedereen die en alles dat claimt een aanspraak zonder afspraak op mij te hebben?”
Ik ben deze Corona tijd heel dankbaar; die heeft me het laatste zetje gegeven om de vraag tot het gaatje te beantwoorden. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik eerst weten hoe het zit. Dus: “Hoe werkt dat precies, dat de overheid mij kan dwingen iets te doen wat ik niet wil?”
Het korte antwoord is: de overheid kán jou en mij als mens, niet dwingen. De overheid kan dat alleen met een ‘natuurlijk persoon’.

Voordat ik dat ga uitleggen: laat ik mezelf eerst even voorstellen: mijn naam – die niet mijn naam is – is Kees van de Water.
Zoals jullie kunnen zien, ben ik een levende mens. Dat ben ik vanaf mijn geboorte, en sinds die tijd is er niet veel veranderd.
Mijn vader heeft aangifte gedaan van mijn geboorte , en daarvan is een akte opgemaakt: de ‘geboorteakte’.
Die ‘geboorteakte’ is opgemaakt door een ‘ambtenaar’ van de ‘overheid’.
Daarmee is een ‘juridische, oftewel een legale persoon’ opgericht – (opgericht: dat zeg ik met opzet op die manier): de ‘natuurlijk persoon’. Die ‘natuurlijk persoon’ is vervolgens aan mij als mens gekoppeld. Onthou dit even.
Daarom is mijn náám niet mijn naam; die is van de ‘overheid’. De ‘overheid’ heeft het ‘auteursrecht’ op ‘mijn naam’.

De term ‘natuurlijk persoon’ is verschrikkelijk goed gekozen: hij koppelt een dood ding – een masker – aan “natuurlijk”; iets levends. NLP-technisch gesproken is de term zo goed gekozen, dat mensen zich makkelijk met de ‘natuurlijk persoon’ vereenzelvigen. En daar zit ‘m de kneep.
Terug naar de vraag: hoe kan de overheid mij dwingen iets te doen wat ik niet wil?

Dit beeld is behulpzaam bij het beantwoorden van die vraag;

  1. God schiep de mens – en als je met het begrip “God” niet zoveel kunt: iets heeft ons gemaakt, daar ga ik vanuit;
  2. De mensen hebben de ‘overheid’ geschapen;
  3. En de ‘overheid’ heeft de ‘natuurlijk persoon’ gecreëerd

Zoals te zien is in het beeld: de mens staat boven de overheid, en de ‘overheid’ staat weer boven de ‘natuurlijk persoon’. Wat je maakt, wat je creëert is jouw eigendom. Dat is van jou totdat je het vervreemdt – oftewel verkoopt, of weggeeft. En je kunt ermee doen wat je wilt; het is van jou. Dus: de overheid kan doen met de ‘natuurlijk persoon’ wat ze wil.
Mijn verbinding met de bron, met mijn schepper, is direct en on-middellijk. Er is geen vertegenwoordiger van god op aarde, die mij zou kunnen dwingen om iets te doen, te laten of te dulden  – zonder dat we dat wederzijds afgesproken hebben. Geen mens kan dat, laat staan een fictie.
Wij kunnen als mens niet tegen God zeggen wat-ie moet doen. De ‘overheid’ kan ook niet tegen de mens – zijn schepper – zeggen, wat-ie moet doen.
Maar de ‘overheid’ kan wel tegen zijn eigen creatie – de ‘natuurlijk persoon’ – zeggen wat die moet doen.
Wetten – alle wetten – hebben betrekking op de ‘natuurlijk persoon’; dus niet op mij en jou als mens.
Wat is de ‘natuurlijk persoon’? Een akte, een fictie, een ding.  Een dood ding. Dode dingen zijn niet tot handelen in staat, een ‘natuurlijk persoon’ dus ook niet. Daar heb je de mens voor nodig. Om de ‘natuurlijk persoon’ iets te laten doen, moet de mens in actie komen – dat kan niet anders.

Hetzelfde geldt voor de ‘overheid’: dat is ook een fictie, een gedachte.
Die gedachte krijgt vorm doordat mensen iets doen.

Hoe is die gedachte, die fictie, tot stand gekomen? Wij als mensen hebben de overheid macht gegeven. Waarom: omdat we daar “veiligheid” voor terug krijgen.  We zijn en worden geconditioneerd om te denken dat we het zelf niet kunnen,  we geloven dat de overheid voor ons zorgt, het voor ons regelt en het oplost. => Dus we hebben onze eigen autoriteit ingeleverd bij de ‘autoriteiten’.
Er is een permanente massa hypnose waardoor mensen voortdurend in angst zijn: voor de dood, om ziek te worden, geen geld te hebben. Daardoor vinden we het lastig om zelf verantwoordelijkheid te nemen dus geven ze die ook aan de ‘overheid’. En dan moet je ook wel geloven dat die het beste met je voorheeft…., tóch…?
Die angst is zodanig sterk verankerd, dat mensen niet meer durven te kijken hoe het werkelijk zit

Dus, weer terug naar hoe het zit:  de mens is niet gelijk aan de ‘natuurlijk persoon’.  Ik ben een mens en ik héb een ‘natuurlijk persoon’. Maar: de ‘overheid’ spreekt mij altijd aan als ‘natuurlijk persoon’, nooit als mens.
En nou komt er iets heel belangrijks: Dat komt door het zogenaamde ‘legale vermoeden’: de ‘overheid’ gaat uit van het vermoeden dat jij als mens de ‘natuurlijk persoon’ bent, dat jij het orgaan achter de ‘natuurlijk persoon’ bent  (ook dat ‘vermoeden’ is trouwens een fictie).
En omdat mensen daarmee instemmen – stilzwijgend en onbewust, omdat ze niet beter weten – gedrágen ze zich ook als de ‘natuurlijk persoon’ en kan de ‘overheid’ ze ook als zodanig aanspreken.
Hoe gedragen ‘natuurlijke personen’ zich, dan: ze stemmen, hebben een ziektekostenverzekering, tonen hun AiDie en hun QR code, betalen belasting, hebben een BSN, nemen deel aan protesten, etc.

Dus wat moeten we doen om de ‘overheid’ bewust te maken dat we weten dat we een levende mens zijn: we moeten het ‘legale vermoeden’ herroepen dat wij ‘onze’ ‘natuurlijk persoon’ zijn en daarmee onze instemming herroepen met alles dat daaraan vast hangt.

Dit is de essentie van deze vlog:
– begrijpen hoe het zit
– en dit uitspreken:

“Ik ben een levende mens en geen natuurlijke persoon”.

Dat uitspreken ga ik nu doen, op een alomvattende manier.
Dus bij deze:

Ten eerste:
Ik herroep elke instemming met het legale vermoeden dat de levende mens die hier zit, gelijkgesteld is aan de ‘natuurlijk persoon’ Cornelis Adrianus van de Water.
En ik herroep elke stilzwijgende en elke andere onbewuste instemming met elke claim die de ‘overheid’ op mij als levende mens legt én die gebaseerd is op dit rechtsvermoeden. 

Ik ben een mens en ik héb een ‘natuurlijk persoon’.

Ik handel als mens, en – als en wanneer ik dat kies – in de rol van ‘natuurlijk persoon,’ in contracten met andere mensen, natuurlijk- en rechtspersonen, gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming – en alleen dán.

Ten tweede:
Zijnde mede schepper van de fictie ‘overheid’, en daarmee mede-eigenaar ervan, constateer ik dat ik, als levende mens, de beschikking heb en zal hebben over de door de ‘overheid’ gecreëerde ‘natuurlijk persoon’.
Ten slotte: deze “coronacrisis” waar we nu in zitten is niets anders dan een bewustzijnscrisis. Een crisis in het bewustzijn in de mens, de mensheid, over wie je als mens bent.

Nu zijn mensen nog geneigd om een leider te volgen, dat zit de aard van het beestje – nog. Om dit patroon te kunnen doorbreken, is het noodzakelijk dat we zelf verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De mens is een enorm krachtig wezen, heeft een enorme creatiekracht. Dat hoeven we ons alleen maar bewust te worden. Te zijn. Deze “crisis” hééft ook al een enorme bewustzijnsgroei tot stand gebracht.
Daarmee komen we binnenkort als een feniks uit deze puinhoop tevoorschijn.
Dankjewel voor je aandacht – en wordt vervolgd.

ps:
Jij, mens, bent vrij, Dat ben je altijd geweest en je zult het altijd zijn. Luister dit net zo vaak, totdat het bewustzijn over je vrijheid in je botten en je DNA zit – en het gebeurt.

Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid – Een korte documentaire

In de vrij! lezingen refereren we vaak naar deze documentaire als we het hebben over de (on)zin van stemmen.

“20% Van wat je voortbrengt mag je zelf houden; 80% breng je naar de eigenaren van de wereld en hun incassobureaus. Hoe dat werkt?  De rauwe realiteit in minder dan 20 minuten.”

We hebben een korte documentaire gemaakt waarin we in Jip&Janneke taal vertellen hoe geld geschapen wordt, wat de werking en de betekenis van rente is, de rol van banken en hun eigenaren hierin, en wat dat voor jouw en onze vrijheid betekent.

Waarom: de manier waarop ons geldstelsel in elkaar zit, is een enorme bedreiging voor onze vrijheid. Dat is niet nieuw; dat is eigenlijk al eeuwen oud. Maar we zitten in een eindfase: contant geld verdwijnt. De EU heeft een plan gemaakt om al in 2018 het gebruik van contant geld onmogelijk te maken. Welke “argumenten” de EU hier ook voor gebruikt; het gaat alleen om het krijgen van het laatste stukje macht over de burger: de toegang tot z’n bankrekening. In de docu laten we zien dat de macht van de EU omgekeerd recht-evenredig is met – jouw – vrijheid.

Daar willen we zoveel mogelijk mensen bewust van maken; het is – voor onze vrijheid – van belang dat heel veel mensen dit gaan begrijpen. Dus heel graag delen.
Het filmpje laat zien hoe het zit. De eerste stap van verandering is namelijk altijd bewust-wording. Dat is ons doel. Vanuit die bewustwording kunnen we gaan kijken hoe we het – systeem – nieuw in willen richten. Het filmpje heeft de intentie om het zó simpel uit te leggen, dat iedereen het kan snappen – het IS ook simpel.
Wat “ingewikkeld” is, is de ímpact ervan. Voor mensen voor wie dit nieuw is, vraagt het nogal wat van de rekbaarheid van hun comfort zone. En dat heeft alles te maken met bewustwording.

Deze docu is een productie van Stichting Handjecontantje.org. “De docu “Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw Vrijheid V3.2

https://vimeo.com/handjecontantjehttps://vimeo.com/handjecontantje

euros