Woensdag 11 januari geven we de cursus vrij! –De enige die autoriteit heeft over jou, ben jij zelf – jij als mens.” in Arnhem. 

Hoe ga je met instanties om en hoe communiceer je daarin,
en vanuit welk bewustzijn, op een effectieve manier?

 

Wat levert deze dag je op: na deze dag heb je helder welke stappen je wilt zetten en welke stappen je kunt zetten. We nemen je op een praktische manier mee in het hele proces van vrij-mens zijn. Dat is een proces dat  draait om bewustzijn / energie. Dus vanuit welk bewustzijn doe je de dingen die je doet zodat je bereikt wat je wilt bereiken. Na uitgebreide studie en ervaring weten wij als geen ander hoe dit proces in elkaar zit en welke stappen handig zijn of juist niet.

 

Iets wat honderden – wellicht duizenden – jaren in ons systeem is geplant, is er niet zo maar in één keer uit verdwenen, doordat we de “openbaring” gekregen hebben hoe het zit. Het innerlijk proces van wat dat voor je betekent loopt parallel met het werk dat je in de buitenwereld doet.

Miranda en Kees werken “buiten-juridisch”. Wat is dat: we werken er stapje voor stapje aan dat de ‘overheid’ haar macht over ons loslaat. De topmensen binnen de overheid zijn zich bewust dat die macht slechts berust op conditionering en massale hypnose.

In de cursus laten we zien dat “macht” van de overheid alles te maken heeft met ons bewustzijn


Aan de orde komen
:

 • de “techniek”
  => de mens vs. de ‘natuurlijk persoon’ en de consequenties daarvan voor de ‘jurisdictie’ van de ‘overheid’
 • het proces dat je doorloopt:
  => dat je helder krijgt wat je hierin wel of niet wilt doen, en dat jij zelf daarin het uitgangspunt bent. Zodat je bewust eigenaarschap over je proces kunt kunt nemen: bewust de keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
 • communicatie:
  => hoe je – heel concreet – communiceert met ‘iemand’ die je dwingt iets te doen wat je niet wilt (wat dat ook mag zijn; verplicht vaccineren, leerplicht, belasting aangeven); met als beoogd resultaat dat je je vrij communiceert.
 • wie ben ik en van waaruit doe ik:
  => het bewust-zijn vanuit welke positie je iets doet:  vanuit de positie van mens of vanuit de positie van je natuurlijk persoon/de burger/stroman;
 • eigenaarschap:
  =>  het begint allemaal met een keuze, jouw keuze. Wat wil jij en hoe ver wil je hierin in gaan? Belangrijk is dat je de gevolgen, consequenties van jouw keuze kunt overzien en daar ook mee om kunt gaan, er verantwoordelijkheid voor kunt nemen.

Praktisch:

🗺 Locatie: De Stadskeuken, Beekstraat 40-42 Arnhem

📆 Datum: Woensdag 11 januari

🕰 Tijd: Inloop va 9.30, start cursusdag 10.00 afsluiting cursus 17 u, aansluitend diner tot 19u

💸 Bijdrage: €125, heb je de lezing op 10 januari bijgewoond? Dan is de bijdrage €115

🧀 Inclusief koffie, thee, water, lunch en – facultatief – diner

Wat wij ons voor 2023 zouden wensen, is een samenleving waarin mensen in vrijheid hun levensenergie en creatiekracht kunnen uitdrukken.

Wij werken er hard aan om dat te realiseren, door de “jonge wetenschap” die zich bezig houdt met het verschil tussen een levende mens en de natuurlijk persoon, en de betekenis daarvan voor onze vrijheid, een goede “evidence-based” basis te geven.