Deze pagina is “under construction”

Over samenwerken – individuele begeleiding
In de eerste anderhalf jaar dat we met de vrijekees methode aan het werk waren, hebben we een flink aantal mensen individueel begeleid middels het schrijven van brieven. Uiteraard hebben we hieraan voorafgaand zelf ook de nodige brieven geschreven en verstuurd. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd, maar een brief schrijven neemt energie, tijd, aandacht en rust.

We kregen zoveel aanvragen dat we daar de tijd niet meer voor hadden. En omdat we ernaar streven dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen autoriteit gaan staan en die dus terughalen bij de ‘autoriteiten’, zijn we in het voorjaar van 2023 begonnen met het opzetten en geven van cursussen. Met als doel: mensen in staat stellen om datgene dat wij voor ze doen, met een beetje hulp zelf te (kunnen) doen. Dus wanneer mensen zich bij ons melden met een vraag om begeleiding, kijken we wat er aan de hand is en wat er nodig is. Naast dat we al dan niet samen een traject starten, vragen we ze dus in 90% van de gevallen om de basiscursus te gaan doen.

Waarom is het belangrijk dat je de basiscursus volgt?
De vrije kees methode heeft drie pijlers:

 • de “techniek“: hoe zit het in elkaar en wat moet je weten en doen om jezelf vrij te communiceren?
 • het bewustzijn: wie en wat ben jij als mens, wat heb je je bewust te zijn over jouw eigen autoriteit over jezelf?
 • communicatie: van waaruit communiceer je op een zodanige manier naar de ander dat je de ontvanger helemaal meeneemt in het proces en daarbij ook op een ontvankelijke manier communiceert? En daarmee effectief communiceert?

Het kost gewoon doorlooptijd om die drie aspecten onder de knie te krijgen: de techniek is in wezen heel simpel: je bent een mens, geen natuurlijk persoon. Die héb je, maar dat bén je niet. Ingewikkelder is het niet; het heeft echter wel grote consequenties, vooral door de intensieve programmering en conditionering die we in ons hele leven van jongs af aan over ons uitgestort krijgen. Er is een flinke bewustzijnsslag nodig om de hypnose, dat er een entiteit is die autoriteit over jou zou hebben, te vervangen door het bewustzijn dat jij zelf je eigen en enige autoriteit bent.

Belangrijk in een begeleidingstraject
Wat erg belangrijk blijkt te zijn, is dat er genoeg tijd is om in alle rust en met aandacht een brief te schrijven. Daar komen de beste, meest doeltreffende brieven uit voort. Dus, werken we niet meer onder druk. Onder druk werken is niet goed voor onszelf, en wat niet goed is voor ons is uiteindelijk ook niet goed voor de mensen die we begeleiden.

Als en wanneer je met je aan de slag gaan, maken we een aantal afspraken:

 1. we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Dat noemen we integriteit. Dus we maken van te voren ook heldere afspraken;
 2. jij doet ook niet méér dan we afgesproken hebben;
 3. bij het schrijven van brieven: het is jouw brief, jouw proces, jouw verantwoordelijkheid, jouw eigenaarschap. Dus het is van belang dat je heel goed begrijpt wat jij schrijft respectievelijk wat we samen schrijven;
 4. er gaan pas dingen de deur uit nadat we er met alle betrokkenen het groene licht voor hebben gegeven; niet eerder;
 5. we werken consistent, consequent en congruent vanuit een aantal principes. Voorbeelden:
  • altijd buiten-juridisch: we staan te allen tijde in ons mens-bewust-zijn. Van daaruit kun je kiezen om ten behoeve van je natuurlijk persoon te handelen of niet
  • altijd in rust. Dus we gaan geen “brandend huis verzekeren”. We gaan altijd met de aanvrager kijken hoe en op welke manieren we “tijd kunnen kopen”, en dat kan betekenen dat je weer een tijdje “binnen de lijntjes gaat kleuren” zodat je niet meer vanuit een achterstand handelt, maar vanuit rust.