(Met dank aan Hilde Heijn, Pam Younghans, Marlies Goovers en Fran Tielemans)

NIEUW TIJDPERK
Ook begint het officiële “Pluto in Waterman-tijdperk” op 20 november en heeft in de komende twintig jaar een immense impact op onze samenleving als geheel. Vanaf eind 2024 breekt er dus een compleet nieuw tijdperk aan!
Pluto in Waterman symboliseert ook een toekomstgerichte energie die gedreven wordt om idealen na te streven en om een eerlijkere, betere en gelijke wereld te creëren.

De energie van 2024 vraagt ons ook om heel realistisch, goed geaard én hoog afgelijnd onze weg te gaan. Het is een jaar waarin duidelijk wordt waar je staat, welke keuzes je hebt gemaakt de vorige jaren, en waartoe die keuzes in het hier en nu hebben geleid.

Wanneer je probeert te leven vanuit aflijning, dat wil zeggen dat je voldoende tijd neemt om
te luisteren naar de wijze stem diep in jou en niet naar de doordringende en eisende stem van het ego, dan zal je dit jaar merken dat al je harde werk begint te lonen, dat je in een goede flow zit, en dat je volop voelt dat wat je onderneemt er waarlijk toe doet.

Hoe meer je luistert naar die innerlijke stem, hoe eerlijker je durft te zijn met jezelf – over2024 0
jezelf, je leven, je daden – des te makkelijker zal je weg dit jaar (en de rest van je leven) zijn.
Ook al komen er af en toe uitdagingen – jij weet wie je bent, wat je kan en waar je heen wil, en je blijft staan, goed geworteld in diepe zelfliefde en sterk zelfrespect. Heb je je afgelopen jaren veel illusies gemaakt rond iets, dan worden die nu doorprikt, en dat kan lastig zijn, maar het is gezond en nodig om verder te kunnen.

UIT JE COMFORTZONE
Het kan ook zijn dat je dit jaar uit je comfortzone wordt geduwd en aan de slag gaat met die aspecten van je leven die je voordien toch wat aan de kant schoof. Misschien is het je
innerlijke stem die je herhaaldelijk wakker maakt, of – wanneer je er te lang niét naar luistert – zijn het de omstandigheden zelf die je duidelijk maken dat je actie dient te ondernemen.
En zo leer je steeds meer vertrouwen te hebben in je innerlijke leiding, én leer je het onderscheid te voelen tussen de stem van je ego en die van je Hoogste Zelf.

Het zal in 2024 ook nodig zijn je zaken goed in orde te brengen en te houden. Dit brengt rust in jezelf. Daarbij groeit meer bewustwording over hoe leven vanuit je Hoger Zelf je alle overvloed brengt die jij nodig hebt, als er voldoende aarding is.
Een mooie nieuwe wereld kan alleen maar gezond gebouwd worden en groeien wanneer de funderingen gezond zijn, door mensen die een heldere blik hebben, goed geaard zijn in onvoorwaardelijke liefde naar het Zélf én naar de ‘groep’, én door mensen die de handen uit de mouwen willen steken en écht een eigen steentje willen bijdragen.

Het is goed in 2024 aandacht te hebben voor hoe jij met je kracht en macht omgaat, net zoals deze thema’s op het nationale en wereldlijke vlak zullen worden uitgespeeld. Waar, aan wie en aan wat schenk jij jouw macht? Hoe sta jij in je relaties? Geef jij je kracht aan anderen zodat je zelf niets hoeft te ondernemen, of stuur jij anderen misschien teveel – ook
al is het goedbedoeld? Durf je zelf je kracht op te halen in jezelf om te doen wat in jouw leven dient gedaan te worden?

Je zal dit jaar nog meer dan anders geneigd zijn te zoeken naar het voor jou juiste evenwicht tussen alle aspecten van je ‘zijn’ – je denken, je emoties, je lichaam, je energieveld, je interacties met anderen, je werk, je gezin, je familie, je hobby’s, en zeker ook je spirituele zelf. Al deze delen vragen aandacht van je, zeker wanneer je uit balans bent. Met vallen en opstaan ontdek je wat je elke dag opnieuw nodig hebt, welk deel van jezelf extra aandacht en voeding nodig heeft, én je doet de inspanning om jezelf te geven wat je nodig hebt.
Zoals altijd is het ook goed te beseffen dat jij, en jij alleen, jouw leven bouwt – wat voor trends, tendensen, voorspellingen en kosmische invloeden er ook zijn. Jouw leven vertrekt vanuit jouw energieveld, vanuit jouw onbewuste en bewuste zelf, vanuit jouw dromen en wensen, en ook gehinderd door jouw weerstand en bewuste en onbewuste blokkades. Je relaties vertellen iets over hoe graag jij jezelf ziet, hoeveel jij jezelf respecteert. Dat is de
realiteit van elk mens op Aarde, in alle niveaus van bewustzijn.

Dat besef geeft je kracht, en bewustzijn over dat gigantische potentieel dat jij als mens hebt en bent, en dat je in kan zetten om in 2024 mooie dingen te beleven en te creëren voor jezelf en voor de wereld.

Welke kant wil jij dat jouw en onze wereld opgaat in 2024?