We mogen weer stemmen!

Over precies een maand “mogen” we weer stemmen…. maar wat doe je als je gaat stemmen? Wat gebeurt er dan met je stem? Waar stem je mee in? Waarvoor ben jij verantwoordelijk als je stemt? Wat voor een volmacht geef je af – geef je wég?
En iets heel anders: ligt de macht in Den Haag? Als je weet dat de echte macht in Brussel, Basel, Davos en Genève ligt, wat is dan de ratio van het stemmen op het Nederlandse parlement?
Nederland valt onder de EU en dus onder Europese regelgeving. Het financiële beleid wordt door de BIS in Basel geregeld. Onze ‘gezondheid’ wordt vanuit Genève bestuurd (WHO). En een nogal sturend coördinerend orgaan vergadert regelmatig in Davos. Om een paar van de belangrijkste te noemen.

Dus wat heeft het dan voor zin om in Nederland te stemmen? Nou, dat heeft absoluut zin, maar voor wie?

Stemmen doe je als natuurlijk persoon, niet als mens. Door je natuurlijk persoon hiervoor te gebruiken, stem je in met het systeem zoals het nu is.
Als je het systeem zoals het nu is, prima vindt: ga dan stemmen.

Wil je iets anders en wil je als mens hier handen en voeten aan geven: op maandag 13 november om 19.30 geeft vrije kees een thema-avond over stemmen.

Meer informatie volgt binnenkort. Als je geïnteresseerd bent, vul het formulier hieronder even in, dan sta je op de lijst