Eigenlijk is de ‘werkelijkheid’ vanwaar we nu inzitten zo onwerkelijk dat we moeite hebben met het besef van wie we in essentie zijn: bewustzijn. Dat bewustzijn wordt op allerlei manieren onderdrukt door alles wat maar enigszins af kan leiden. En dat gaat heel goed. Hoeveel mensen illusie 1zijn zich ‘bewust’?
Ook al is het moeilijk te bevatten waar we in zitten, ik voel aan alles dat het klopt wat er geschreven wordt. Het is alleen zo groot dat veel mensen zich er van afwenden.
Met vrijkees doen we het proces in stapjes, te beginnen met wie en wat je als mens bent: bewustzijn.

Dat betekent ook dat alles wat we waar denken te nemen een illusie is. En dat vraagt behoorlijk omdenken. Want: hoe kan dat nou? Ik zie bomen, voel de wind, eet en drink etc. Hoe kan dat dan een illusie zijn? Het zorgt in ieder geval weer voor een andere kijk op het leven….

Wat is de betekenis van ‘toestemming geven’ (consent) vanuit consciousness ?
Martin Vrijland

Als je er vanuit gaat dat Lucifer altijd consent op consciousness niveau nodig heeft, hoe zit dat dan met bijvoorbeeld het vaccineren van kinderen die eigenlijk afhankelijk zijn van ouders of door opgelegde maatregelen van een overheid? Dat is een belangrijke vraag die tegelijkertijd moeilijk te beantwoorden is. Het is daarom de moeite waard om daar eens uitgebreid naar te kijken, waarbij we vooral zullen kijken naar dat ene belangrijke uitgangspunt: de wet van de vrije wil.

Die wet van de vrije wil is geen geschreven wet die door iemand is opgesteld; het is een logische wetmatigheid die onvermijdelijk moet gelden als we uitgaan van de situatie dat we in een simulatie leven. Om te beginnen heb je toestemming nodig om in een simulatie terecht te komen en vervolgens moet er sprake zijn van ‘vrije wil’ (keuze vrijheid). Waarom?

Welnu, stel je bouwt een computersimulatie en je laat mensen daar in meespelen, dan moet er sprake zijn van de keuze om bepaalde wegen te bewandelen of dingen te doen of af te wijzen. Dat is een wetmatigheid omdat wanneer het niet het geval zou zijn, de avatars in het spel een volledig van tevoren uitgestippeld pad zouden volgen en dan is er geen sprake van een simulatie, maar van een film. Dan ligt alles van tevoren vast; inclusief de uitkomst en hebben de spelers dus eigenlijk geen keuze. Kortom: een simulatie is per definitie gebaseerd op keuzevrijheid van de deelnemers en daarmee is de vrije wil een wetmatigheid die altijd geldt in een simulatie.

Wil dat ook zeggen dat het spel geen vooraf geprogrammeerd script kan hebben? Natuurlijk kan de simulatie een illusie 2script volgen. En natuurlijk kan dat script ook zo zijn opgebouwd dat alle aangeboden keuzes vrijwel onontkoombaar leiden tot dezelfde uitkomst. Sterker nog; een spelbouwer/simulatiebouwer zal er waarschijnlijk alles aan doen om die gewenste uitkomst te garanderen; rekening houdend met die wetmatigheid van keuze vrijheid.

De bouwer kan zelfs (door hem zelf aangestuurde) NPC’s (Non Player Characters) in de simulatie plaatsen die de keuze van de spelers proberen te beïnvloeden. Hij kan zelfs personages in het spel plaatsen die begripvol reageren als spelers het script beginnen te doorzien en die zich voordoen als medestanders. Hij kan de omgeving waarin de spelers zich bevinden zo inrichten dat ze wel andere opties kunnen kiezen, maar die keuzes zo onaantrekkelijk maken, dat de meeste spelers voor de weg van de minste weerstand gaan. Hij kan zijwegen aanbieden die afwijken van de makkelijkste route, waardoor de spelers die denken “Haha, ik heb het spel door” alsnog richting de gewenste uitkomst gestuurd worden.

De wet van de vrije wil is dus geen garantie voor het vinden van de uitgang. Voor de trukendoos van de bouwer van de simulatie zijn er geen restricties. De bouwer kan feitelijk alle mogelijke middelen inzetten om te misleiden, te liegen en bedriegen.

Maar hoe zit het dan met het concept van ‘ze moeten ons de waarheid vertellen, zodat we kunnen kiezen?‘ Welnu, als er sprake is van een simulatie die vol met list, bedrog en misleiding zit, dan zit de waarheid ook ergens in de simulatie. Die waarheid hoeft echter niet expliciet genoemd te worden. Het is als het vinden van een witte stip op een vol gekrast velletje papier. Als de krassen de leugens representeren, moet die bijna onzichtbare kleine witte stip wel de waarheid zijn. Het is dus aan de spelers om het list en bedrog en de leugens te zien voor wat ze zijn. Zelfs als het gehele velletje volgekrast is met leugens, is de kleur van de kras alleen zichtbaar op de witte waarheidsachtergrond.

Is dat eenvoudig te ontdekken? Nee, beslist niet. Laten we het eens vergelijken met een online game of een online multi-speler Play Station spel. Je hebt niet alleen te maken met de Non Player Characters in het spel, maar ook met de medespelers die dezelfde moeite hebben met het ontdekken van de witte stip. Echter is het verschil tussen jou en de Non Player Characters, dat de door jou gekozen avatar in het spel een externe input heeft. De avatar is op een bepaalde manier geprogrammeerd. De avatar heeft voorgeprogrammeerde karakteristieken, maar jij hebt de controller in de hand en kan de avatar bijsturen.

Consciousness is die externe controller. Het kan bijsturen en heeft het spel vaker gespeeld. Het ontwikkelt daarmee ronde naar ronde in zeker inzicht. Hoewel we bij reïncarnatie steeds een nieuwe avatar kiezen heeft ons consciousness ook nog een herinnering. Dat consciousness geheugen heeft het wel verdomd moeilijk, want de simulatie lijkt levensecht op het origineel en terwijl je het spel speelt ben je geneigd je originele staat van zijn (de ‘jij’ buiten het spel die de controller bedient) te vergeten. Het is dus zaak om de vereenzelviging met de simulatie en met elke avatar in de simulatie te overstijgen. Het is dus zaak om vanuit die consciousness herinnering de aangeboden routes en optie te herkennen. You are on your own.

Consciousness is dus de enige belangrijke factor in de simulatie. Sterker nog: je avatar is zo geprogrammeerd dat het geneigd is de aangeboden opties te volgen. Jouw vrije wil; het feit dat jij de controle van de avatar over kan nemen, maakt dat je het ego-besturingssysteem (het breinprogramma) van jouw avatar kunt overschrijven.

Maar hoe zit het dan met vaccinaties? Vaccinaties worden feitelijk binnen de simulatie door de systeem-NPC’s opgedrongen aan jouw avatar. Het is een poging om je avatar klaar te maken voor het volgende level in de simulatie, met als doel het fantoomeffect van de simulatie (in het volgende level van de simulatie) te versterken. Dat fantoomeffect moet ervoor zorgen dat je consciousness-geheugen en je consciousness-waarneming via de avatar in het spel je nog sterker doen geloven dat je je in de originele werkelijkheid bevindt. Het is een poging van de simulatiebouwer om de vermogens van die externe waarnemer in te kunnen zetten als programmeur om zijn simulatie leven in te blazen.

Waarom? Omdat ons consciousness in de originele werkelijkheid de stamcelcode in zich draagt die tot schepping van nieuw leven leidt. De gehele simulatie is dus opgebouwd om die scheppingscode te pakken te krijgen. Het draait niet om het oogsten van energie, maar om het oogsten van scheppingscode!

Goed, maar nog steeds weten we dan niet hoe je als kind nee kunt zeggen tegen die vaccinaties die je avatar transformeren voor het volgende level in het spel. Het antwoord is net zo teleurstellend voor u als voor mij. Het behoort simpelweg tot het list en bedrogpakket van de bouwer van de simulatie. Het volgende level is ingebouwd en onderdeel van de simulatie. Anders gezegd: de laatste 7 jaar horen ook gewoon bij de simulatie.

Alleen diegenen die ontdekt hebben dat er enkele ontsnappingsmomenten zijn en die binnen deze simulatieronde op het juiste moment ingestapt zijn om zo het moment van de mogelijkheid van de transformatie van de avatar tegen te kunnen houden, kunnen al vroegtijdig uitstappen tijdens het Feniksfenomeen. De overige spelers moeten nog even door en kunnen uitstappen bij overlijden van de avatar of aan het einde van de cyclus (als het scherm even uitgezet moet worden om de simulatiecyclus te herstarten).

Maar dat is niet eerlijk!” Nee, ik heb nooit gezegd dat deze simulatie eerlijk was. Het is in haar oorsprong zo verrot als ‘t maar kan. Het is een vals spel en de bouwer heeft geen enkel goede intenties. Het is aan consciousness (aan wie jij daadwerkelijk bent) om die ontdekking te doen; om dat op het juiste moment te ontdekken en dan de uitgang te vinden. En zelfs die uitgang is niet bewust en met goede intenties gecreëerd.

Als het aan de bouwer van de simulatie zou liggen zou er nooit een ontsnappingsmoment in de simulatie zitten. Echter, vanwege het feit dat hij slechts een beperkte tijdcyclus heeft (gebaseerd op de blueprint back-up uit de tijd van Noach) en vanwege het model van de simulatie (zijnde een poging om de scheppingscode van het consciousness te pakken te krijgen via de zelfbevruchtingssimulatie van de 2x 88 systemen), zijn er ontsnappingsmomenten. Het is aan ons (consciousness) om dat te ontdekken; de momenten te benutten en precies te begrijpen hoe de vangnetten voor die momenten zijn opgebouwd.

De wet van de vrije wil geldt dus voor consciousness; niet voor de avatar in het spel. Dat is een essentieel verschil dat u moet gaan zien en begrijpen. Als het de NPC’s in het spel (in de simulatie) gelukt is om kinderen (avatars in het spel) te vaccineren en klaar te maken voor het laatste level in de simulatie, dan is dat simpelweg een schandalig en gruwelijk feit waarmee de avatar in het spel te maken heeft. Het is onderdeel van het list- en bedrogpakket dat de bouwer van de simulatie kan inzetten. Daar kun je niets tegen doen. Don’t blame the messenger, blame Luci.

Het is consciousness (in de avatar) dat het moet ontdekken en de uitgang moet vinden. Dat kan nog een paar cycli duren of het kan nu; helaas hangt het af van wanneer je de vorige cyclus bent in- en uitgestapt (gerecycled in de simulatieloop).

Het enige wat u kunt doen is uw kinderen nu alvast informeren over hoe ze in deze simulatie terecht zijn gekomen en hoe deze simulatie is opgebouwd, zodat deze kennis als herinnering in hun consciousness gebrand zit en ze het zich de volgende ronde of de laatste 7 jaar kunnen gaan herinneren. Nee, die herinnering wordt niet op avatar-niveau vastgelegd. Dat geheugen is verdwenen in de volgende cyclus, omdat je dan in een nieuwe avatar beland. Alles draait om consciousness en dus is die consciousness-herinnering de enige hoop.

In het niet ontdekken van de witte achtergrond van het vol gekraste velletje, schuilt automatische je consent (je toestemming) op consciousness-niveau. Het is aan jouw de taak om de cyclus te doorbreken. Lucifer gaat je de uitgang niet wijzen.

Herinner je je het tijdig (herinnert consciousness – wie je echt bent – het zich tijdig), dan is er nog steeds de mogelijkheid om aan het einde van de simulatiecyclus (na de laatste 7 jaar) uit te stappen, omdat dan het scherm van de simulatie op zwart gaat. Ook dan kun je de aangeboden lichttunnel nog afwijzen.

Het zal er niet makkelijker op worden; de druk op je avatar zal opgevoerd worden, maar het is nog steeds mogelijk.