Over stemmen:

* een mens die een meester kiest: is dat een vrije mens of een slaaf?
* je stemt namens je natuurlijk persoon. Als je je nu afvraagt waar ik het in vredesnaam over heb, wordt het tijd om je daar in te gaan verdiepen. Jij bent mens/man/vrouw, en je hébt een natuurlijk persoon. Die natuurlijk persoon is de naam op je rijbewijs, paspoort, belastingaanslag, koop-of huurcontract van je huis – én je stempas. Die natuurlijk persoon is rechtssubject: de eigendom van de eigenaren van het rechtssysteem. Een natuurlijk persoon is dus slaaf van de ‘overheid’. En wat is de stem van een slaaf waard? Precies: niets.
* er is een heel interessant boek: “Welke democratie?”, van mr. J.R. Storm. Uit zijn onderzoek blijkt dat er geen enkele wet sinds de invoering van “onze” grondwet in 1814, democratisch tot stand gekomen is. Alles wordt beslist binnen politieke partijen (verenigingen), in achterkamertjes.
* het tweede belangrijkste argument: onze ‘overheid’ maakt geen wetten; onze ‘overheid’ implementeert Brusselse/EU ‘verdragen”; op financieel/bancair gebied BIS (Bank of International Settlements, in Basel) verdragen; op gezondheidsgebied (…) WHO verdragen uit Genève; en de invoering van de NWO uit het dorpje Davos (WEF) van de real-life James Bond schurk Klaus Schwab, et cetera.

Het belangrijkste: als/wanneer je stemt, stem je op het systeem, niet op een partij. Je legitimeert letterlijk het systeem waar je het niet mee eens bent – je zegt tegen de keizer die in z’n blote kont staat, dattie prachtige kleren aan heeft.

Je legitimeert dat andere mensen iets over jou te zeggen hebben – hoe kan dat zijn? We zijn toch allemaal geschapen naar de gelijkenis van God; hoe kan dan iemand anders “meer gelijk zijn dan jij”? (George Orwell’s “Animal Farm”)

We denken dat, door te stemmen, de ‘personen’ waar we op stemmen, uitvoeren wat we willen dat ze uitvoeren. Maar het omgekeerde is de werkelijkheid: wij geven onze stem weg, we geven een onvoorwaardelijke volmacht aan het systeem – preciezer gesteld: aan de mensen die dat systeem vorm en inhoud geven, in een psychopathische bedding.
En dan moeten wij doen wat zij zeggen – we hebben immers een volmacht gegeven.

Waarom wordt er zoveel reclame gemaakt voor stemmen? Waarom hangt de hele stad, het hele dorp vol met posters van politieke partijen? Waarom is het avond aan avond op televisie, dag aan dag op de radio? Waarom ontstaan er elke keer weer politieke partijen die Deze Keer Absoluut De Verandering Mogelijk Maken! ? Waarom is het voor de gevestigde orde dus zo belangrijk dat jij je stem uitbrengt?
Omdat die gevestigde orde legitimatie, bevestiging, nodig heeft. En die legitimatie komt voort uit jouw stem en alle andere stemmen.

Dus: ga je stemmen? Of hou je je stem, en daarmee je volmacht, en daarmee je autoriteit (over jezelf) bij je?

Jouw keus. Maak ‘m in liefde. Voor jezelf

De replay van de stemmen special van maandag 13 november.

 

p.s.: laurens heeft een prachtige OMB-verklaring opgenomen: zijn vrijekees-style
Oprecht Mijzelf Besturen vlog. Kun je hier bekijken.