M.b.t. de fictie en de vandaag aangenomen pandemiewet:

Er wordt zoveel over gezegd en tegen geprotesteerd en wat betekent dat dan? Hiermee geef je namelijk ook weer macht en waarde aan datgene wat je juist niet wilt. Eigenlijk laat je zien hoe belangrijk je de overheid vindt omdat je zoveel stampij aan het maken bent. Waarom maak je zoveel stampij? Wie of wat heeft er macht over jou? Jou als mens? Een aantal mensen, ‘kamerleden’, neemt een motie aan en daar sla je van op tilt. Want dat is een bedreiging. Dat is alleen het geval als jij dat toestaat. Jij staat dat toe omdat je in strijd gaat met wat er besloten is en je het er niet mee eens bent.
Maar wat zegt het over jou, dat die mensen, in de rol van ‘kamerleden’, een ‘wet’ aangenomen hebben?

Waar het om gaat is dat jij een keuze maakt. Het handigste zou zijn om de keuze voor jezelf te maken. Maar ook dat bepaal jezelf, want dat is namelijk ook jouw keuze. En elke keuze heeft een consequentie. En voor die consequentie heb jij de verantwoordelijkheid te nemen. Jij bent de enige die bepaalt wat goed is voor jou. Jij en niemand anders.
Jij bent namelijk jouw eigen en enige autoriteit.