De doelstelling van deze site is om mensen uit een hypnose te krijgen. De hypnose dat er een ‘autoriteit’ buiten mij is die iets over mij te vertellen heeft, alsof ik zelf niet in staat zou zijn te bepalen wat goed voor me is en mijn eigen leven te kees en miranda februari 23leiden.

Die externe ‘autoriteit’ zouden wij met elkaar afgesproken hebben, “dat hoort nou eenmaal bij een democratie”. Los van dat we die niet hebben resp. een ‘democratie’ niet kan bestaan bij het afgeven van jouw eigen autoriteit aan iemand anders – laat staan iets anders, kan ik me niet herinneren daarover iets bewust afgesproken te hebben.

“Dus”: in mij leeft al heel lang de vraag “Hoe is het mogelijk dat er een entiteit is die mij kan dwingen iets te doen, te laten of te dulden, zonder dat we dat afgesproken hebben?” Dus ik heb de afgelopen jaren uitgezocht hoe dat precies werkt, dat die externe ‘autoriteit’ dat kan doen – en doet. En hoe, vanuit welk bewustzijn, we die overheid kunnen negeren resp. zelf aansturen.

Het resultaat is verwerkt in de vlog hieronder. Onder de vlog staat het transcript van de tekst. Vanzelfsprekend kent deze site geen privacypagina. Dat is slechts voor ‘natuurlijk personen’ en deze site spreekt mensen aan, levende mensen van vlees een bloed, bezield en begeesterd.

Leeswijzer: ficties (alles wat niet echt bestaat, in de zin dat je het niet kunt beetpakken, aanwijzen, ermee knuffelen etc: de ‘staat’, de ‘overheid’, ‘natuurlijk persoon’ bijv.) geef ik aan met enkele aanhalingstekens.

De vlog: https://www.bitchute.com/video/iZzeKRBWjap6/

De transcriptie van de vlog (tekst iets aangepast n.a.v. nieuwe ideeën over de presentatie).

Er treden steeds meer corona wetten in werking: QR paspoorten, avondklok, lockdowns etc.
Dat raakt enorm aan vrijheid – aan mijn vrijheid. En vrijheid is één van mijn belangrijkste waarden.
Daarom ben ik al een aantal jaar op zoek naar het antwoord op de vraag: “Als wij allemaal geschapen zijn naar de gelijkenis van God, en we dus allemaal gelijk zijn: hoe kan het, dat iemand anders iets over mij te zeggen heeft, zonder dat we dat hebben afgesproken?”
Ik heb de vraag ook anders gesteld/positief geformuleerd: “Hoe kan ik mezelf bevrijden van iedereen die en alles dat claimt een aanspraak zonder afspraak op mij te hebben?”
Ik ben deze Corona tijd heel dankbaar; die heeft me het laatste zetje gegeven om de vraag tot het gaatje te beantwoorden. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik eerst weten hoe het zit. Dus: “Hoe werkt dat precies, dat de overheid mij kan dwingen iets te doen wat ik niet wil?”
Het korte antwoord is: de overheid kán jou en mij als mens, niet dwingen. De overheid kan dat alleen met een ‘natuurlijk persoon’.

Voordat ik dat ga uitleggen: laat ik mezelf eerst even voorstellen: mijn naam – die niet mijn naam is – is Kees van de Water.
Zoals jullie kunnen zien, ben ik een levende mens. Dat ben ik vanaf mijn geboorte, en sinds die tijd is er niet veel veranderd.
Mijn vader heeft aangifte gedaan van mijn geboorte , en daarvan is een akte opgemaakt: de ‘geboorteakte’.
Die ‘geboorteakte’ is opgemaakt door een ‘ambtenaar’ van de ‘overheid’.
Daarmee is een ‘juridische, oftewel een legale persoon’ opgericht – (opgericht: dat zeg ik met opzet op die manier): de ‘natuurlijk persoon’. Die ‘natuurlijk persoon’ is vervolgens aan mij als mens gekoppeld. Onthou dit even.
Daarom is mijn náám niet mijn naam; die is van de ‘overheid’. De ‘overheid’ heeft het ‘auteursrecht’ op ‘mijn naam’.

De term ‘natuurlijk persoon’ is verschrikkelijk goed gekozen: hij koppelt een dood ding – een masker – aan “natuurlijk”; iets levends. NLP-technisch gesproken is de term zo goed gekozen, dat mensen zich makkelijk met de ‘natuurlijk persoon’ vereenzelvigen. En daar zit ‘m de kneep.
Terug naar de vraag: hoe kan de overheid mij dwingen iets te doen wat ik niet wil?

Dit beeld is behulpzaam bij het beantwoorden van die vraag;

  1. God schiep de mens – en als je met het begrip “God” niet zoveel kunt: iets heeft ons gemaakt, daar ga ik vanuit;
  2. De mensen hebben de ‘overheid’ geschapen;
  3. En de ‘overheid’ heeft de ‘natuurlijk persoon’ gecreëerd

Zoals te zien is in het beeld: de mens staat boven de overheid, en de ‘overheid’ staat weer boven de ‘natuurlijk persoon’. Wat je maakt, wat je creëert is jouw eigendom. Dat is van jou totdat je het vervreemdt – oftewel verkoopt, of weggeeft. En je kunt ermee doen wat je wilt; het is van jou. Dus: de overheid kan doen met de ‘natuurlijk persoon’ wat ze wil.
Mijn verbinding met de bron, met mijn schepper, is direct en on-middellijk. Er is geen vertegenwoordiger van god op aarde, die mij zou kunnen dwingen om iets te doen, te laten of te dulden  – zonder dat we dat wederzijds afgesproken hebben. Geen mens kan dat, laat staan een fictie.
Wij kunnen als mens niet tegen God zeggen wat-ie moet doen. De ‘overheid’ kan ook niet tegen de mens – zijn schepper – zeggen, wat-ie moet doen.
Maar de ‘overheid’ kan wel tegen zijn eigen creatie – de ‘natuurlijk persoon’ – zeggen wat die moet doen.
Wetten – alle wetten – hebben betrekking op de ‘natuurlijk persoon’; dus niet op mij en jou als mens.
Wat is de ‘natuurlijk persoon’? Een akte, een fictie, een ding.  Een dood ding. Dode dingen zijn niet tot handelen in staat, een ‘natuurlijk persoon’ dus ook niet. Daar heb je de mens voor nodig. Om de ‘natuurlijk persoon’ iets te laten doen, moet de mens in actie komen – dat kan niet anders.

Hetzelfde geldt voor de ‘overheid’: dat is ook een fictie, een gedachte.
Die gedachte krijgt vorm doordat mensen iets doen.

Hoe is die gedachte, die fictie, tot stand gekomen? Wij als mensen hebben de overheid macht gegeven. Waarom: omdat we daar “veiligheid” voor terug krijgen.  We zijn en worden geconditioneerd om te denken dat we het zelf niet kunnen,  we geloven dat de overheid voor ons zorgt, het voor ons regelt en het oplost. => Dus we hebben onze eigen autoriteit ingeleverd bij de ‘autoriteiten’.
Er is een permanente massa hypnose waardoor mensen voortdurend in angst zijn: voor de dood, om ziek te worden, geen geld te hebben. Daardoor vinden we het lastig om zelf verantwoordelijkheid te nemen dus geven ze die ook aan de ‘overheid’. En dan moet je ook wel geloven dat die het beste met je voorheeft…., tóch…?
Die angst is zodanig sterk verankerd, dat mensen niet meer durven te kijken hoe het werkelijk zit

Dus, weer terug naar hoe het zit:  de mens is niet gelijk aan de ‘natuurlijk persoon’.  Ik ben een mens en ik héb een ‘natuurlijk persoon’. Maar: de ‘overheid’ spreekt mij altijd aan als ‘natuurlijk persoon’, nooit als mens.
En nou komt er iets heel belangrijks: Dat komt door het zogenaamde ‘legale vermoeden’: de ‘overheid’ gaat uit van het vermoeden dat jij als mens de ‘natuurlijk persoon’ bent, dat jij het orgaan achter de ‘natuurlijk persoon’ bent  (ook dat ‘vermoeden’ is trouwens een fictie).
En omdat mensen daarmee instemmen – stilzwijgend en onbewust, omdat ze niet beter weten – gedrágen ze zich ook als de ‘natuurlijk persoon’ en kan de ‘overheid’ ze ook als zodanig aanspreken.
Hoe gedragen ‘natuurlijke personen’ zich, dan: ze stemmen, hebben een ziektekostenverzekering, tonen hun AiDie en hun QR code, betalen belasting, hebben een BSN, nemen deel aan protesten, etc.

Dus wat moeten we doen om de ‘overheid’ bewust te maken dat we weten dat we een levende mens zijn: we moeten het ‘legale vermoeden’ herroepen dat wij ‘onze’ ‘natuurlijk persoon’ zijn en daarmee onze instemming herroepen met alles dat daaraan vast hangt.

Dit is de essentie van deze vlog:
– begrijpen hoe het zit
– en dit uitspreken:

“Ik ben een levende mens en geen natuurlijke persoon”.

Dat uitspreken ga ik nu doen, op een alomvattende manier.
Dus bij deze:

Ten eerste:
Ik herroep elke instemming met het legale vermoeden dat de levende mens die hier zit, gelijkgesteld is aan de ‘natuurlijk persoon’ Cornelis Adrianus van de Water.
En ik herroep elke stilzwijgende en elke andere onbewuste instemming met elke claim die de ‘overheid’ op mij als levende mens legt én die gebaseerd is op dit rechtsvermoeden. 

Ik ben een mens en ik héb een ‘natuurlijk persoon’.

Ik handel als mens, en – als en wanneer ik dat kies – in de rol van ‘natuurlijk persoon,’ in contracten met andere mensen, natuurlijk- en rechtspersonen, gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming – en alleen dán.

Ten tweede:
Zijnde mede schepper van de fictie ‘overheid’, en daarmee mede-eigenaar ervan, constateer ik dat ik, als levende mens, de beschikking heb en zal hebben over de door de ‘overheid’ gecreëerde ‘natuurlijk persoon’.
Ten slotte: deze “coronacrisis” waar we nu in zitten is niets anders dan een bewustzijnscrisis. Een crisis in het bewustzijn in de mens, de mensheid, over wie je als mens bent.

Nu zijn mensen nog geneigd om een leider te volgen, dat zit de aard van het beestje – nog. Om dit patroon te kunnen doorbreken, is het noodzakelijk dat we zelf verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De mens is een enorm krachtig wezen, heeft een enorme creatiekracht. Dat hoeven we ons alleen maar bewust te worden. Te zijn. Deze “crisis” hééft ook al een enorme bewustzijnsgroei tot stand gebracht.
Daarmee komen we binnenkort als een feniks uit deze puinhoop tevoorschijn.
Dankjewel voor je aandacht – en wordt vervolgd.

ps:
Jij, mens, bent vrij, Dat ben je altijd geweest en je zult het altijd zijn. Luister dit net zo vaak, totdat het bewustzijn over je vrijheid in je botten en je DNA zit – en het gebeurt.