Over stemmen

Door te stemmen erkénnen we dat fictieve recht van de koning om over ons te regeren. Daarmee zetten we de fictie om in werkelijkheid. Wij creëren dat dus zelf. En daarmee zijn wij er ook zelf verantwoordelijk voor. Waarvoor: voor alles dat in onze naam door de regering wordt gedaan. “In onze naam?!” Ja, door te stemmen erken je het systeem en geef je het een volmacht om namens jou te handelen. Je stemt niet op een politicus of een partij; je stemt op het systeem. Je stemt in met het systeem. Je stemt dus ook in met alle dingen die het systeem doet, met het beleid, met alle wetgeving. Daarbij is de gedachte dat de ‘regering’ de verantwoordelijkheid heeft voor het beleid en voor wat ze doen. En dus gaan er mensen demonstreren als dat beleid hun niet zint. Maar demonstreren doe je dus tegen jezelf. Jij bent verantwoordelijk voor het weg-geven van je eigen stem. En daarmee voor het instemmen met wat er gebeurt. In deel 3 komen we hier nog verder op terug.

De paradox is dat de gedachte “Wij stemmen en zij voeren uit” precies het tegengestelde is van de werkelijkheid. Het is matrix-4280571_1280dus precies andersom: wij geven onze stem weg en vervolgens moeten we doen wat zij zeggen.

Positiebewustzijn

Stemmen doe je in de rol van natuurlijk persoon, niet als mens: je moet je identificeren met je ID of paspoort. Beide documenten zijn en blijven eigendom van de staat (staat in kleine lettertjes op die documenten).

Vanuit welke positie stem je dus? Vanuit de positie van eigendom, slaaf van de ‘overheid’. Leuker kunnen we het niet maken.
Demonstreren doe je dus ook vanuit de natuurlijk persoon en niet als mens.

Wat is het belang hiervan? Daar zijn meerdere antwoorden op te geven. Ten eerste is het handig om te gaan spelen met de tegenstelling mens en natuurlijk persoon, zodat je het gaat begrijpen. Wat we hier vertellen is eigenlijk heel simpel (meer dan wat er in het plaatje staat is het niet), maar het is ingrijpend in de consequenties. Het is een heel proces en dat heeft doorlooptijd nodig. Die mag je jezelf gunnen.

Het tweede antwoord op de vraag over het belang van positiebewustzijn, is dat je je realiseert hoe je aangesproken wordt – als mens of als natuurlijk persoon – en dat je daarin zelf kunt kiezen.

Actie

Wat kunnen we doen om de macht van de overheid over ons te beëindigen? Het eerste wat je zelf heel makkelijk kunt doen, zonder consequenties, is stoppen met stemmen. De kracht daarvan is, dat je het systeem niet langer erkent en voedt. Die kracht is bewustzijn. Dat is de kracht waarmee we dit gaan doen (zie deel 3).

Nou we weten hoe het zit: hoe we halen we het haakje eruit? Wat kun je doen om de overheid te laten weten dat jij snapt hoe het zit en je instemming daarmee intrekt? Hoe doe je dat?

Het intrekken van je instemming met de truc met de natuurlijk persoon bestaat uit vier onderdelen/stappen. Hieronder zetten we ze heel feitelijk op een rijtje, daaronder werken we ze uit. De houding van waaruit je dit doet, is er één van nuchtere constatering. Je stelt gewoon vast dat dingen zijn zoals je ze benoemt. Je constateert dat iets zit zoals het zit en daarover geef je een verklaring uit. De vier onderdelen zijn:

  1. je instemming met het ‘legale vermoeden’ dat jij je natuurlijk persoon bent, herroepen. Inclusief alle gevolgen daarvan (‘rechtsgevolgen’);
  2. constateren en verklaren in welke hoedanigheid, onder welke voorwaarden en met wie/wat je zaken doet;
  3. constateren en verklaren dat het jouw keuze is of en wanneer je je natuurlijk persoon gebruikt
  4. constateren en verklaren dat jij de enige bestuurder van jouw natuurlijk persoon bent